top of page

Opći uvjeti korištenja

OPĆE ODREDBE

Internetska stranica www.kavazdrava.com u vlasništvu je tvrtke KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Generala Janka Bobetka 32, 20000 DUBROVNIK. Korištenje usluga i sadržaja internetske stranice regulirano je ovim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice kavazdrava.com. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima.

Svi materijali koje se nalaze na www.kavazdrava.com internetskoj stranici su intelektualno vlasništvo tvrtke KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i može se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

OSNOVNI POJMOVI

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja posredstvom web stranice kavazdrava.com naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod.

Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.

OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost).

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge sazna tijekom Vašeg korištenja Internet trgovine.

KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju, te će ih čuvati u tajnosti, odnosno neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica naše Internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

CIJENA

KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge će periodično, sukladno svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju po cijeni koja je niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji, te se isto obvezuje jasno vidljivo i čitljivo označiti i navesti duljinu trajanja akcijske prodaje. Nakon isteka roka akcijske prodaje, tvrtka KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge neće primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na kavazdrava.com , može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz kavazdrava.com koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

Općom uplatom / virmanom / e-bankingom

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen.

Ukoliko ne dobijete obavijest iz prethodnog stavka preporučeno je provjeriti:

 • da li je poruka u Junk/Spam folderu

 • da li je mailbox pun

 • da li se artikli nalaze u košarici , te ako nisu potrebno je ponoviti proces naručivanja

Nakon preuzimanja pošiljke od strane dostave kupac će biti obaviješten putem e-maila da je pošiljka poslana.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran e-banking ili opća uplata, KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge ne jamči za raspoloživost proizvoda.

Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda.

Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje e-bankingom ili općom uplatnicom, a KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostatka robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge u dogovoru sa kupcem izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava.

U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka s obzirom na to da će KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

DOSTAVA

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.

KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati u KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđena mogućnost ponovnog slanja.

Za sve narudžbe mljevene kave od 250 grama dostava je 19 kn (2,5 €), a kavu u zrnu od 1kg cijena dostave je 25 kn (3€). Dostava za više od 400 vrećica od 250g na jednu lokaciju je besplatna, kao i za više od 50 vreća kave u zrnu od 1kg.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Naručene artikle imate pravo stornirati u roku od 12 sati od dana narudžbe bez dodatnih troškova.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu info@KAVAZDRAVA.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i predloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

PRIMJER OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

Prima: KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge Generala Janka Bobetka 32, 20000 DUBROVNIK, Generala Janka Bobetka 32, 20000 DUBROVNIK

 

Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________    , naručene/primljene dana ______________________

potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum:

 

Potvrdu primitka izjave ili obrasca za jednostrani raskid ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektronskom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

 

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe

 

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

-predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otvorena nakon dostave

-predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA I REKLAMACIJA

Ukoliko kupac uoči materijalne nedostatke isporučenog proizvoda predviđene člankom 401. Zakona o obveznim odnosima a za koje je Prodavatelj odgovoran prema članku 400. Zakona o obveznim odnosima kupac može po svom izboru prema članku 410. istog zakona :

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) izjaviti da raskida ugovor ( prema članku 412. Zakona o obveznim odnosima -ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor).

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

 

Isto vrijedi i u slučaju ispunjenja s nedostatkom obveze kod koje je ispunjenje u određenom roku bitan sastojak ugovora.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara.

Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kojem ju je primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka.

Nakon što kupac u pisanom obliku pošalje obavijest prodavatelju na adresu elektronske pošte info@KAVAZDRAVA.com i ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge   će ukloniti nedostatak sukladno dogovoru s kupcem.

Povrat prodavatelju proizvoda s uočenim nedostatkom kupac realizira na trošak prodavatelja.

Sva roba koju prodajemo je ispravno skladištena u originalnoj ambalaži.

Opći uvjeti korištenja

Pravilnik privatnosti

 

Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i stoga uvijek nastojimo korištenje naših usluga učiniti sigurnim. Obvezni smo poštivati Zakon o zaštiti osobnih podatka. Ova izjava o zaštiti podataka služi za pojašnjenje o tome koje podatke od Vas prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo te kako ih štitimo.

Sadržaj

 • Područje primjene

 • Koji se podaci prikupljaju i prosljeđuju

 • Praćenje od trećih strana putem interneta

 • Mjerenje konverzije pomoću piksela za praćenje aktivnosti posjetitelja Facebooka

 • Dijeljenje (sharing)

 • Korištenje podataka

 • Sigurnost i prosljeđivanje podataka

 • Pravo opoziva, davanje informacija, promjena podataka i kontakt

1. Područje primjene

Ova izjava vrijedi za korištenje usluga i materijala KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge od strane klijenata KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge te zaposlenje u KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge.

Molimo Vas imajte na umu da će u okviru unapređenja naših aktivnosti u svrhu poboljšanja naših usluga možda biti potrebne dopune ove izjave o zaštiti podataka. U tom slučaju, o tome ćemo Vas obavijestiti.

2. Koji se podaci prikupljaju i prosljeđuju

Osobni podaci koje obrađujemo su podaci o Vama kao klijentu, prikupljeni prilikom Vašeg naručivanja i posjećivanja KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge odnosno prilikom Vašeg ispunjavanja Izjave o suglasnosti klijenta, podaci o Vama kao djelatnicima KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge temeljem Zakona o radu i drugih važećih propisa, prilikom Vaših uplata putem bankovnog računa ili prilikom zasnivanja i izvršavanja ugovornih odnosa između Vas i KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, koji se mogu direktno ili indirektno povezati s Vama. To su sljedeći podaci: puno ime i prezime, telefonski broj(evi), adresa stanovanja, e-mail adresa, datum rođenja, OIB, bankovni podaci u slučaju uplata putem banke.

3. Praćenje od trećih strana putem interneta

Naše internetske stranice možete koristiti bez da se na njih registrirate i/ili prijavite, a pri tom se mogu koristiti sljedeći alati:

Kolačići

U svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja ove web stranice, moramo na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (kolačića – eng. naziv cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem naše web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić? Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što je preferirani jezik. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Google AdWords

Ovaj alat može se koristiti za pohranu posjeta web stranici u svrhu promidžbe (remarketing) u Googleu i u Display Networku. Vaš preglednik pohranjuje kolačiće prilikom Vaše posjete web stranici koji omogućuju da Vas se prepozna kao posjetitelja kada učitate web stranice koje pripadaju mreži Googlea. Na tim stranicama Vam se kao posjetitelju nude oglasi koji se odnose na sadržaj koji ste već prije učitali na nekim drugim web stranicama koji koriste opcije remarketinga pružatelja Google. Možete odbiti prikupljanje podataka kroz Google AdWords na web stranici http://www.google.com/settings/ads.

Google AdWords praćenje konverzija

Time se mogu kreirati statistike konverzije koje mjere učinkovitost naših online reklamnih kampanja. Kolačić za praćenje konverzije postavlja se kada korisnik klikne na oglas kojeg je postavio Google. Prema odredbama o zaštiti podataka pružatelja Google, ne obrađuju se nikakvi osobnih podaci. Ako ne želite sudjelovati u praćenju, možete obustaviti korištenje podatka u tu svrhu na način da kolačić za praćenje konverzije pružatelja Google deaktivirate preko postavki za korištenje kolačića u Vašem web pregledniku.

Molimo imajte na umu kako aktualni internetski preglednici prihvaćaju “kolačiće” sukladno standardnim, već zadanim postavkama. Vi možete postavke u Vašem pregledniku postaviti tako da ne dozvoljavaju sve ili samo određene “kolačiće” ili da Vas se traži za odobrenje za prihvaćanje novog “kolačića”. Upute za prihvaćanje “kolačića” možete kod većine preglednika pronaći putem opcije “pomoć” u listi izbornika. U tim uputama ćete pronaći i upute za brisanje već prihvaćenih “kolačića”.

4. Mjerenje konverzije pomoću piksela za praćenje aktivnosti posjetitelja Facebooka

U okviru internetskog nastupa koristi se “Piksel za praćenje aktivnosti posjetitelja” Facebooka Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”). To je „kolačić“, dakle, mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na Vaše računalo i može se učitati s Vašeg računala. Pomoću njega mogu se pratiti aktivnosti korisnika nakon što su oni vidjeli ili kliknuli na oglas na Facebooku. Na taj način može se mjeriti učinkovitost oglasa na Facebooku u svrhu statističkih vrednovanja i istraživanja tržišta. Tako prikupljeni podaci su za nas anonimni, tj. ne mogu se povezati s identitetom korisnika. Međutim, ti se podaci pohranjuju i obrađuju od strane Facebooka, tako da se ti podaci mogu povezati s dotičnim profilom korisnika i Facebook ih može koristiti u vlastite promidžbene svrhe sukladno Izjavi o zaštiti podataka za korištenje Facebooka (“http://www.facebook.com/about/privacy/). Vi možete Facebooku i njegovim partnerima omogućiti oglašavanje na Facebooku i izvan Facebooka. U tu svrhu će se pohraniti “kolačić” na Vaše računalo. Više informacija potražite u Izjavi o zaštiti podataka navedene društvene mreže.

5. Dijeljenje (sharing)

Na našoj web stranici su integrirana polja za dijeljenje na društvenim mrežama Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD kao i Instagram, San Francisco, California, SAD. Osim toga može biti integrirano i polje za dijeljenje putem e-maila. Polja za dijeljenje možete prepoznati po njihovom logotipu.

Tek kada kliknete na dotično “polje za dijeljenje” na našoj web stranici (i samo tada), uspostavlja se direktna veza između preglednika i servera operatera dotične društvene mreže. Prema operaterima navedenih društvenih mreža bez klika na dotično polje za dijeljenje ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci od strane društvenih mreža. Samo kod osoba prijavljenih na dotične društvene mreže se ti podaci, među ostalim i IP adresa, prikupljaju i i obrađuju. Ako ne želite da se Vaš posjet na našoj web stranici poveže s Vašim korisničkim računom na društvenim mrežama, molimo odjavite se iz korisničkog računa na dotičnoj društvenoj mreži.

Na ovom mjestu naglašavamo da KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge nema uvid u sadržaj prenesenih podataka, kao i njihovo korištenje od strane društvenih mreža. Više informacija o korištenju podataka od strane društvenih mreža možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka navedenih društvenih mreža.

6. Korištenje podataka

Vaše osobne podatke koristimo u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama.

Osobni podaci koje nam dajete na raspolaganje prilikom Vašeg naručivanja i dolaska u KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , prilikom Vašeg ispunjavanja Izjave o suglasnosti klijenta, prilikom Vaših uplata putem banke ili prilikom zasnivanja i izvršavanja ugovornih odnosa između Vas i KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , prikupljat će se i obrađivati isključivo u okviru ispunjavanja naših zakonskih obveza (primjerice, podaci o djelatnicima koje je KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge dužan prikupljati prema Zakonu o radu) ili ugovornih obaveza prema Vama temeljem Vaše suglasnosti.

Nakon što nam date Vašu izričitu suglasnost, Vaše ćemo podatke koristiti za dostavu materijala vezanih uz predmetne usluge, međusobnu komunikaciju, uključujući i čestitanje rođendana, i s time povezanih radnji i aktivnosti, kao i da Vas obavijestimo o ponudi usluga KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , akcijama s popustima, novitetima, radionicama, edukacijama, promocijama, te u svrhu promidžbe KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge

7. Sigurnost i prosljeđivanje podataka

Za zaštitu Vaših podatka koristimo lozinke, firewall za web, antivirusne programe i druge sigurnosne mjere prema trenutnom stanju tehnologije. Kod komunikacije putem e-maila može se jamčiti sigurnost podataka pri prijenosu samo prema aktualnom stanju tehnike.

Podaci o klijentu navedeni u Izjavi o suglasnosti klijenta čuvaju se na originalu spomenute izjave i u elektronskom obliku. Originali navedenih izjava pohranjeni su u ormaru kojemu je pristup zaštićen ključem, a pristup popisu klijenata KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i podacima o klijentima s izjave koji su pohranjeni u elektronskom obliku zaštićen je lozinkom. Razdoblje čuvanja spomenutih podataka je dvije godine od datuma posljednje interakcije klijenta s KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge.

Originali Izjava o suglasnosti klijenta mehanički se uništavaju protekom dvije godine od datuma posljednje interakcije klijenta s KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Pristup popisu s podacima klijenata i Izjavama o suglasnosti klijenta imaju direktor KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge kao odgovorna osoba i djelatnici KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , budući je takav pristup potreban za izvršavanje obveza i usluga KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge predmetnim klijentima, te je isti uređen sukladno važećem zakonodavstvu. Svaki klijent ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu nalaze u popisu klijenata KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i koji se o njemu obrađuju (primjerice u popisu korisnika usluge).

Osobni podaci koje je klijent naveo u svrhu plaćanja putem banke prikupljaju se u elektroničkom obliku i pohranjuju u kompjutoru, pri čemu je pristup zaštićen lozinkom. Navedenim podacima pristup ima direktor KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge Razdoblje čuvanja navedenih podataka određuje se sukladno važećim propisima, posebice računovodstvenim.

Osobni podaci koji se prikupljaju čuvaju se koliko je potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja i obrade podataka. Podaci o klijentima navedeni u Izjavi o suglasnosti klijenta koji se prikupljaju u svrhu slanja obavijesti o uslugama KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i njegove promidžbe čuvaju se do povlačenja suglasnosti od strane klijenta, a najkasnije do isteka dvije godine od datuma posljednje interakcije klijenta u KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Odgovorne osobe i djelatnici KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge koji imaju pravo i ovlast pristupa osobnim podacima koje prikuplja KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge obvezuju se potpisom Izjave o čuvanju povjerljivosti na trajno čuvanje povjerljivosti osobnih podataka i postupanje sukladno važećem zakonodavstvu i pravilima KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Vaši se osobni podaci mogu proslijediti / prepustiti određenim ugovornim partnerima KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , ukoliko ih KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge odluči angažirati.

Naime, možemo angažirati određene partnere za ispunjenje naših obaveza (primjerice, računovodstveni servis) i usluga, komunikaciju sa članovima, upravljanje našim online nastupom i pristupom, ispunjenje neke od svrha navedenih u ovoj Izjavi. Vaši će se osobni podaci proslijediti ugovornom partneru KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge ako su oni potrebni za izvršenje određene usluge koja je vezana za Vas. Navedene ugovorne partnere birat ćemo pažljivo kako bismo osigurali zakonitu i sigurnu obradu podataka. Nadalje, navedeni ugovorni partneri bit će obvezni koristiti Vaše osobne podatke samo za određene svrhe u skladu s našim uputama te u skladu s hrvatskim zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka. Korištenje podataka od strane ugovornih partnera u neke druge svrhe je isključeno.

Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati drugim osobama osim gore navedenim ugovornim partnerima, jedino ako niste dali svoju suglasnost za to.

S obzirom na prirodu, opseg, svrhu prikupljanja, korištenja i obrade osobnih podataka od strane KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , uključujući činjenicu da prikupljanje, korištenje i obrada nije u velikoj mjeri, niti se prikupljaju posebne kategorije osobnih podataka, odnosno KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i njegove usluge nisu podložni zakonskoj obvezi imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka, KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge i nema imenovanog takvog službenika.

8. Pravo opoziva, davanje informacija, promjena podataka i kontakt

Potpisom Izjave o suglasnosti klijenta odnosno korištenjem naših internetskih stranica suglasni ste s korištenjem Vaših osobnih podataka na način opisan u navedenoj Izjavi o suglasnosti klijenta i ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Ujedno, sukladno važećem zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka i pravima koje Vam ono daje kao vlasniku osobnih podataka, s kojima Vas je KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge upoznao, imate i pravo na pristup, ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade svojih osobnih podataka; pravo u bilo kojem trenutku povući Vašu suglasnost za korištenje Vaših osobnih podataka, za ubuduće bez navođenja razloga; kao i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Povlačenje suglasnosti vrši se pisanim putem (pismom ili e-mailom) na slijedeću javno dostupnu adresu sjedišta; KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge , Generala Janka Bobetka 32, 20000 DUBROVNIK, odnosno info@KAVAZDRAVA.com. Takvo povlačenje onemogućit će buduće korištenje Vaših osobnih podataka od strane KAVA ZDRAVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge .

Molimo Vas da se na jednu od ovih adresa obratite ako imate pitanja vezana za korištenje Vaših podataka te u svrhu aktualiziranja i ispravka Vaših podataka.

Anchor 1
bottom of page